FUSARİUM OXYSPORUM F. SP. MELONGENAE YE KARŞI ACİBENZOLAR-S-METHYL VE NON-PATOJEN UYGULAMALARININ KALLOZ, LİGNİN VE HİDROJEN PEROKSİT OLUŞUMUNA ETKİLERİNİN HİSTOKİMYASAL YOLLA BELİRLENMESİ


ALTINOK H. H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2007
  • End Date: October 2009