ERÜ-İİBF "Daha İyisiNe" Öğrenci-Akademisyen-İşveren ve Mezunlar için İletişim Platformu ve Veritabanı Oluşturma Projesi; E, Erdem S. İlkay, S. Erdoğan, M. Özdevecioğlu ve bir grup öğrenci ile: http://www.dahaiyisine.com, 2009.


ERDEM E.

Project Supported by Other Official Institutions, 2008 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: October 2008
  • End Date: May 2009