Farklı kaynaklardan elde edilen Listeria monocytogenes izolatlarının genotiplendirilmesi, serotiplendirilmesi, virulens genlerinin analizi ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması


AYDIN F. (Executive), ABAY S., GÜMÜŞSOY K. S., KARAKAYA E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: January 2023