Tavuk ve insan orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) ve Repetitive Extragenic Palindromic-Polymerase Chain Reaction (Rep-PCR) ile moleküler tiplendirilmesi ve çeşitli antibakteriyallere duyarlılıkları


Creative Commons License

ABAY S. (Executive), HIZLISOY H., KAYMAN T., OTLU B., AYDIN F., ERTAŞ N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2011
  • End Date: February 2013