Doğrudan Ekim Yapılan Mısır Alanlarında Örtücü Bitkilerin Yabancı Otlarla Mücadelede Etkinliğinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi


IŞIK D. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: December 2018