Fındık Zurufu Tarımsal Atığının Katı Biyoyakıt Olarak Değerlendirilebilmesi İçin Briketleme Parametrelerinin Tespit Edilmesi


TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: November 2013