Kök Hücre Proteini Piwil2?nin Prostat Epitel Hücrelerinin Kanser Kök Hücrelerine Geçişindeki Rolünün LNCaP Hücre Hattında Araştırılması


Creative Commons License

CANATAN H. (Executive), SOFİKERİM M., YILMAZ S., ÇETİN M., ÖZKUL Y., ALTUNTAŞ H., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: April 2013