Yapay Zeka Destekli Su Yönetim Yazılım Platformu Geliştirilmesi


Kurban R.(Executive), Toprak A. N., Şahin Ö., Azizoğlu G., Dedetürk B. K.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2022
  • End Date: June 2024

Project Abstract

Su temin ve dağıtım sistemlerine yönelik, güncel yazılım teknolojileri kullanılarak PLC/RTU gibi saha cihazlarından verileri alan, veri tabanı sistemine aktaran, kullanıcıların tasarlayacağı mimik ekranlar ile sistemi kullanan operatörlerin saha cihazlarını izleyebildiği ve yönetebildiği; raporlama, alarm yönetimi ve tarihsel arşiv kaydı özellikleri sunabilen, optimal yük dengeleme (LB) ve yüksek erişilebilirlik (HA) vasıflarına sahip, elde ettiği verileri su ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde özgün yapay zeka teknikleri ile analiz edebilen web tabanlı bir su yönetim sistemi platformu geliştirmektir.