Kardiyak Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çocuğu Olan Annelerde Anksiyete, Depresyon, Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyumu


BAŞDAŞ Ö. (Executive), BOZDAĞ F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: February 2019