SIÇANLARDA OLUŞTURULAN KOLİSTİN (POLİMİKSİN E) NEFROTOKSİSİTESİNE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

ÇORUH A. (Executive), BAYRAM A., DENİZ K., YAZICI C., TALİH G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: November 2015