Nötropenik farelerde karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae sepsis modelinde mezenkimal kök hücre tedavisinin etkinligi


DOĞANAY M. (Executive), DİNÇ G., KONTAŞ O.

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: October 2018