PRİMER VE SEKONDER HİPOGONADİZMLİ HASTALARDA GONADOTROPİN VE TESTOSTERON TEDAVİSİNİN KOGNİTİF FONKSİYONLAR İNSÜLİN DİRENCİ METABOLİK SENDROM PARAMETRELERİ VE UYKU EVRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ


BAYRAM F. (Executive) , İSMAİLOĞULLARI S. , AKSU M. , SÜER C. , KORKMAZ C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2008
  • End Date: July 2010