Kronik Granulomatoz Hastalıkta p22 phox defekti olan grupta Residüel NADPH Oksidaz Aktivitenin Araştırılması


KÖKER M. Y. (Executive), AVCILAR H., SARAYMEN B., BENTLİ E., KÖKER N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: February 2019