1-AMİNO-5-(4-METİLBENZOİL)-4-(4-METİLFENİL)-1H-PİRİMİDİN-2-ON /- TİYON BİLEŞİKLERİNDEN ELDE EDİLEN SCHİFF BAZI TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ.


Creative Commons License

ASLAN H. G. (Executive), ÖNAL Z., ÖZCAN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2009
  • End Date: December 2011