Türkiye’de Yayılış Gösteren Caloplaca Türlerinin Morfo-anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri ile Modern Revizyonu


HALICI M. G. (Executive), CANDAN M., DEMİREL R., KILIÇ E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2013
  • End Date: December 2014