Geleneksel Fermente Sucuklardaki Mayaların İzolasyonu, Tanımlanması, Starter Kültür Olarak Kullanılabilmesi İçin Önemli Teknolojik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

YETİM H. (Executive), ÖZTÜRK İ., KESMEN Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2010
  • End Date: June 2013