Tiroid nodülü ve farklı tipte tiroid karsinomu olan hastalarda ve Cushing's sendromu olan hastalarda mikronukleus sıklığı ve 8-OHdG düzeylerinin araştırılması


ALTUNTAŞ H. (Executive) , BAYRAM F. , HAMURCU Z. , ÇAKIR İ. , BİTGEN N. , BAŞKOL G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2010
  • End Date: March 2014