Düşük Hızlı Darbe Yükleri Altında Al/SiC Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi


Creative Commons License

EKİCİ R. (Executive), KABURCUK M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: September 2014