Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Koyun Irklarında ß-Laktoglobulin Gen Polimorfizmlerinin ve GDF9 Mutasyonunun Varlığının Araştırılması


Creative Commons License

ÖZKAN M. (Executive), AKYÜZ B., ARSLAN K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2012
  • End Date: June 2014