Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması


Dadaşer Çelik F. , Pamukoğlu M. Y.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: December 2018