MAKROFAJ İÇİNDE BULUNAN AMASTİGOTLAR ÜZERİNE UYGULANAN MELATONİNİN GAMA-İNTERFERON VE İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKİST SENTAZ ENZİMİ İLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI


ÖZBİLGE H.(Executive), HIZLISOY H., AYCAN M. B., GÖĞÜSTEN B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2006
  • End Date: December 2007