Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak Diyabetik Retinopati Hastalığının Tespiti


Çetinkaya M. B. (Executive), Cıkıt H. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: July 2019

Project Abstract

Günümüzde görüntü işleme hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Bu alanlardan birisi de tıbbi uygulamalardır. Görüntü işleme teknikleri kullanılarak hastalık teşhisi, nodül tespiti, damar belirleme, manyetik rezonans, ultrason, gama ışını ve tomografi gibi görüntüler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, göz hastalıklarının teşhisine yönelik görüntü işleme uygulamaları son yıllarda önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fundus Floresan Anjiografi ve Fundoskopi gibi yöntemlerle elde edilen göz görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen görüntü işleme teknikleriyle, hastalığın seyri ve olası riskleri hakkında bilgilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Bu bilgilerden elde edilen verilerle oluşturulacak veri tabanı, hekimlere hastalığın teşhisi ve tedavisinde daha doğru ve etkili kararlar alması ve uygulaması noktasında yardımcı olacaktır.