Lactobacillus cinsi bakterilerinin tanımlanmasına yönelik kit geliştirilmesi


KESMEN Z. (Executive), ÇELİK M.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: February 2019