Türkiye Yerel Sorgum (Sorghum bicolor L.) Genotiplerinin Morfolojik, Kimyasal ve Moleküler Karekterizasyonu


KAPLAN M. (Executive), YILMAZ M. F., YILMAZ S., AKAR T., AHHMED A.

TUBITAK Project, 2014 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: April 2018