Görsel Sanat Araştırmalarında A/r/t/ografi Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme


AYKUT A. (Executive), AY D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: November 2020