AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA 06-METİLGUANİN DNA TARNFERAZ VE MULT HOMOLOG 1 DNA TAMİR GENLERİNİN PROMTOR METİLSAYONUNUN ARAŞTIRILMASI


SAATÇİ Ç. (Executive) , ÖRENAY S., ÖNAL M. G. , TAŞKIN D., KORKMAZ K., KAYNAR L. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2009
  • End Date: July 2014