Omuz cerrahisi hastalarında interskalen(İSK) kateterle verilen %0.25 levobupivacain ve %0.25 levobupivacain +dexmedetomidinin postoperatif analjezik etkilerinin karşılastırılması


Creative Commons License

DOĞRU K. (Executive), ÖKSÜM Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: June 2011