Taurin ve taurin nanokompozitlerin, antimikrobiyal, antioksidan ve katalitik aktivitelerinin ve sisplatin nefrotoksisitesı üzerine koruyucu etkilerınin araştırılması


Çimen B. (Executive) , Yılmaz V. , Ildız N. , Taşdemir D., Çimen L., Öçsoy İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: October 2021