Türkiye’de Yayılış Gösteren Candelariella Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu


Creative Commons License

HALICI M. G. (Executive), KOCAKAYA Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: May 2016