Development of New Methods for Image Forgery Detection


Aslantaş V. (Executive) , Toprak A. N. , Elmacı M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: July 2023

Project Abstract

Son zamanlarda görüntü algılayıcı cihazların gelişip yaygınlaşması ile birlikte çok miktarda sayısal görüntü kaydedilmektedir. Görüntü düzenleme uygulamalarının da gelişim göstermesiyle birlikte görüntüler üzerinde çeşitli manipülasyonlar yaygın olarak yapılabilmektedir. Görüntüler, sosyal amaçlarla kullanımlarının dışında; bilimsel amaçlar, politik olaylar, adli incelemeler ve askeri bilgiler gibi önemli hususlarda sayısal delil olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle görüntülerde sahtecilik yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Tez projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmada, son dönemde yaygın olarak kullanılan arka plan sahteciliği durumunu tespit edecek yeni ve özgün bir yöntem önerilecektir. Bunun için görüntülerin öncelikle arka planları ve ön planları çıkarılacak daha sonra arka plan ve ön planlar derin öğrenme yöntemleri ile eğitilerek sahte arka plana sahip görüntüler tespit edilecektir. Sonraki çalışmalarda ise arka plan sahteciliği tespiti için görüntülerde yer alan metadata, gürültü gibi ek bilgilerden yararlanılarak arka plan sahteciliği yöntemimizin başarımı geliştirilecektir. Literatürde bu alanda bulunan çalışmalarının sınırlı olduğu bilinmektedir. Gerekli çalışmalar gerçekleştirildiğinde hem literatüre bu problemin çözümü ile ilgili bir yöntem önerilmiş olacak hem de çalışma kapsamında oluşturulacak veri kümesi ile arka plan sahteciliği tespit yöntemlerinin geliştirilebilmesi için diğer araştırmacılara kaynak sağlanması hedeflenmektedir.