İki farklı yitilikte inaktif COVID-19 Aşısı ERUCOV-VAC’ın, sağlıklı gönüllülere intramusküler yoldan iki kez uygulamasının etkililiğinin, immunojenisitesinin ve güvenliliğinin incelendiği, plasebo kontrollü, randomize, çift kör Faz II çalısması, TÜSEB Projesi,


Creative Commons License

Kalın Ünüvar G., Özdarendeli A. (Executive), Mazıcıoğlu M. M., Sezer Z., İnal A., Bayram A., et al.

Turkey Institutes of Health Administration Project, 2021 - 2022

  • Project Type: Turkey Institutes of Health Administration Project
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: April 2022