DİABETİ OLAN SÜREKLİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA İNTRAPERİTONEAL VE SUBKUTAN İNSÜLİN UYGULAMALARININ TEDAVİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI.


AYBAL A. (Executive) , TOKGÖZ B. , KELEŞTEMUR H. F. , UTAŞ C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2004
  • End Date: September 2005