MAKROFAJ İÇİNDE BULUNAN AMASTİGOTLAR ÜZERİNE UYGULANAN MELATONİNİN ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE MİTOKONDRİAL OKSİDATİF FOSFORİLASYON KOMPLEKSLERİ İLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI


AYCAN M. B. (Executive), HIZLISOY H., ÖZBİLGE H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2006
  • End Date: December 2007