Güçlü Kök Yapısına Sahip Anaçlarla Aşılamanın Farklı Biber (Capsicum annuum L.) Genotiplerinde Tohum Verim ve Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi


Ulaş F., Güneş A., Demirkaya M.(Executive), Gerçek S.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2022