Harran Ovasında Aşırı Sulama Sonucunda Oluşan Yüzey Erozyonu ve Neticesindeki Sediment Kaybı ve Fosfor Kaynaklı Otrifikasyon Oluşumu Üzerine Sulama Randımanı, Fosforlu Gübre ve Toprak İşlemenin Etkisinin Belirlenmesi


Sönmez O. (Executive), Aydemir S., Kaya C., Çopur O., Gerçek S., Bilgili A. V.

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2008
  • End Date: June 2011