Bacillus türlerinin kodladığı İturin, Fengisin ve Surfaktin genlerinin klonlanması, karakterize edilmesi ve patojen funguslara karşı biyokontrol potansiyellerinin araştırılması


YILMAZ S., TEMİZGÜL R., COŞKUN A. (Executive), ÇETİN M. (Executive), Hassan M. A.

TUBITAK Project, 2020 - 2027

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: July 2027