Hibrit Şekerpancarı Çeşit Geliştirme Amaçlı Poligerm Tozlayıcı Hat Islahı


Arslan M. (Executive), Uzun S., Yılmaz S.

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: November 2022

Project Abstract