Fensiklidin ve MK-801 Uygulanmış SH-SY5Y Hücrelerinde Famotidin'in Akt/GSK-3ß/ß-Katenin Sinyal Yolağı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


AYCAN M. B.

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2016
  • End Date: February 2017