4- METİLFENİL 5-5 METİLBENZOİL -2,3-FURANDİON BİLEŞİĞİNİN ÇEŞİTLİ TİYOSEMİKARBAZONLARLA REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE HİDROLİZ ÇALIŞMALARI


KÖKBUDAK Z. (Executive), ŞAHİN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2007
  • End Date: December 2008