Yeni N-Heteroaril substitued tiyazol N-Aril Üre Türevlerinin Sentezi ve p38 MAPK İnhibitör Aktivitelerinin İncelenmesi ve Teorik Yapı Aktivite Çalışmaları


Creative Commons License

DOĞAN Ş. D. (Executive), AYCAN M. B., ARSLAN A. K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: December 2017