Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Keçi Irklarında Melatonin Reseptör 1A (MTRN1A) Gen Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi


Creative Commons License

AKYÜZ B. (Executive), EREN H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2016