Türkiye’de Yayılış Gösteren Cladonia Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri, Multilokus Moleküler Sekans Analizleri ve Sekonder Bileşikleri ile Modern Revizyonu


HALICI M. G.

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: April 2015