Yeni Bazı Kinolin 3-Karbaldehit Hidrazon Türevlerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Moleküler Docking Çalışmaları


Püsküllü M. O. (Executive) , Erol M. , Çelik İ. , Fatullayev H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: December 2020