Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisinin Araştırılması


DOĞANAY M. (Executive) , ALP MEŞE E. , ÇETİN M. , ÇORUH A. , GÜNDOĞAN K. , GÖNEN Z. B. , et al.

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: July 2020