Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisinin Araştırılması


DOĞANAY M. (Executive), ALP MEŞE E., ÇETİN M., ÇORUH A., GÜNDOĞAN K., GÖNEN Z. B., et al.

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: July 2020