GIDALARDA BOZULMAYA NEDEN OLAN MAYA TÜRLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK KİT GELİŞTİRİLMESİ


KESMEN Z. (Executive) , ÇELİK M. , YETİM H. , YETİMAN A. E. , ÇETİN B.

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: May 2016