BILDIRCINLARDA BELİRLİ DOZLARDA VERİLEN SÜLFAKİNOKSALİNİN PLASMA MDA (MALONDİALDEHİT) DÜZEYİ İLE MERİTROSİT KATALAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ.


LİMAN B. C. (Executive), ALAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2004
  • End Date: March 2005