Türkiye’de ki Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliğinin (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency, BLAD) Restiriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (Restiriction Fragment Length Polymorphism, RFLP) ile Belirlenmesi


AKYÜZ B.

TUBITAK Project, 2002 - 2004

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2002
  • End Date: January 2004