Farklı pH değerlerinde ksantan gam ile galaktomannan karışımının reoljik özelliklerinin kafes karışım dizaynı kullanılarak optimizasyonu: İkili etkileşimlerin kesme altında reoscope ile görüntülenmesi


HAYTA M. (Executive) , KAYACIER A. , DOĞAN M. , TOKER Ö. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2012
  • End Date: February 2018