Düşük Doz ve Yüksek Doz Gonadotropinler İle Ovulasyon İnduksiyonu Yapılan Kötü Over Yanıtlı Hastalarda Lüteinize Granüloza Hücrelerinde Survivin ve Hipoksi ile İndüklenen Faktör -1(HİF-1)Gen Ekspresyonlarının Araştırılması


Creative Commons License

AYGEN E. M. (Executive), ELİYEVA G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: September 2017