Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ve Bt SY49.1 suşlarının farklı yetiştirme koşullarındaki spor kristal konsantrasyonlarının ve protein profillerinin araştırılması


Ayvaz A. (Executive), Yılmaz S.

Project Supported by Other Official Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: January 2015